Remedial Teaching werkwijze

Werkwijze

Een doelgerichte aanpak, gericht op de hulpvraag van het kind!

Onderzoek

Onderzoek is gericht op het helder krijgen van de mogelijkheden van het kind:

  • Een intake gesprek met de ouders
  • Gesprek/kennismaken met het kind
  • Informatie leerkracht (na toestemming ouders)
  • Afname toetsen (indien nodig)

Handelingsplan

Na het verzamelen van informatie volgt een handelingsplan. Beginsituatie, leerdoelen en de wijze van begeleiding staan omschreven.

Evaluatie

Na een begeleidingsperiode van 8 tot 12 weken wordt het plan van aanpak geƫvalueerd (kind, ouders en eventueel de school).