ATB trainingen

Awareness Through the Body is een bijzondere methode om aandacht, concentratie, zelfregulatie en zelfsturing te vergroten. Het doel van ATB is het aanreiken van instrumenten zodat een kind, een jongvolwassene, of volwassene, zichzelf beter leert kennen. Jezelf beter kennen maakt dat je beter in staat bent jezelf aan te sturen, vanuit een dieper, waarachtiger deel van jezelf.

Aandacht, ontspanning, zelfsturing en zelfkennis

Deze vier pijlers worden geleidelijk aan ontwikkeld en versterkt. Tools om je bewust te worden van je eigen kwaliteiten en mogelijkheden worden aangereikt. Er wordt niet gewerkt met mentale concepten, maar door middel van ervaringen creëer je lichamelijke ankerpunten in je lichaam. Dit zijn ‘referentiepunten’ voor het ontwikkelen van gezonde patronen. Je ontdekt positieve manieren om met jezelf, met anderen en je omgeving om te gaan.

Body-felt-sense

De manier van werken brengt je allereerst in contact met je lichaamssensaties. Jezelf openstellen voor ‘body felt sensations’, maakt dat je beter leert “luisteren” naar de vele en gevarieerde input die, zowel innerlijk als via de buitenwereld binnenkomt. Een essentieel uitgangspunt binnen ATB is het ontdekken en cultiveren van de innerlijke waarnemer. Dat is een positionering van de aandacht, waarin deze ‘getuige’ is van alle bewegingen in ons ‘zijn’ en deze gadeslaat zonder te oordelen, te analyseren of erdoor meegenomen te worden.

ATB in ‘beeld’

Training ATB 1

Een tweedaagse waarin je de basiselementen van de manier van werken leert. Hierbij heeft het ontwikkelen van een ‘innerlijke waarnemer’ een belangrijke plek. Jezelf observeren vanuit een neutrale positie geeft inzicht in wát je doet en hóe je het doet. De pijlers (aandacht, ontspanning, zelfsturing en zelfkennis) worden verkend. Evenals de verschillende niveaus van ons zijn (mind, emoties en fysieke lichaam), maar wie ben je in ‘wezen’?

Wat leer je?

Aandacht en concentratie

Aandacht wordt verkent met alle zintuigen, het hele lichaam!
Wat is aandacht eigenlijk? Naast oefeningen waarin je de aandacht bewust stuurt,
besteden we aandacht aan de verlengde aandacht, het focussen van aandacht en het spreiden van de aandacht.

 

Ontspanning

Ontspanning wordt bewust verkend en versterkt. Dat gaat verder dan de fysieke ontspanning.
Ook het gebied van emotionele en mentale ontspanning betreden we.

 

Adem

Het kalmerende en harmoniserende effect van het ademen wordt verkend! Een dieperebewustwording van het ademen heeft effect op andere delen van ons ‘zijn’

 

Introspectie en zelfonderzoek

Deze aspecten spelen beide dagen een belangrijke rol. Héél expliciet kan je dit ervaren tijdensde structuur ‘Balancerende borden’. Je oefent hier zowel het richten, als het verdelen van je aandacht. Je wordt je bewust van de onderlinge relatie tussen je binnen- en buitenwereld.

Klik hier voor meer informatie op de internationale website