Remedial Teaching Soest

Remedial Teaching Soest

Komt er niet uit wat er in zit?
Is er een specifiek  leergebied wat extra aandacht nodig heeft?

IKAYA Remedial Teaching (RT) Soest biedt een tijdelijk steuntje in de rug. Een doelgerichte aanpak, gericht op de hulpvraag van het kind. Thuis, op school of in de praktijk!

Naast het aanleren van cognitieve vaardigheden worden innerlijke motivatie en zelfvertrouwen versterkt. Een dubbelsporige aanpak, omdat die twee hand in hand gaan!

Kinderpraktijk Ikaya Soest

Ligt de hulpvraag niet in de cognitieve ontwikkeling, maar ligt op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling? Dan richt ondersteuning zich op persoonlijke ontwikkeling, het versterken van zelfvertrouwen en in sommige gevallen herstel van de emotionele balans.

Intensieve & persoonlijke benadering

 • Ondersteuning op maat die gericht is op de hulpvraag van uw kind
 • Aandacht voor persoonlijke kwaliteiten en succeservaringen
 • Leren reflecteren op eigen handelen
 • Zoeken waar het kind plezier in heeft, aanspreken van eigen kracht
 • Gericht op concreet resultaat en kwaliteitsverbetering
 • Praktische aanwijzingen en informatie voor kind en betrokkenen (ouder, leerkracht, etc.)

Wat kan er bereikt worden

 • Opheffen of verminderen van leerachterstanden
 • Aanleren van nieuwe strategieën en vaardigheden om met het (leer)probleem om te gaan
 • Mogelijkheid creëren om op de huidige school te functioneren
 • Leren reflecteren op eigen handelen; zelfsturing
 • Versterken van zelfvertrouwen en innerlijke rust
 • Meer samenhang en focus (vergroot de kwaliteit en effectiviteit)
 • Doelmatig en gericht plan van aanpak tijdens het leren
 • Concrete gedragsverandering
 • Plezier in leren hervinden