Kinderpraktijk

Kinderpraktijk Soest of Amersfoort

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen, speelse manier.
Spel en beweging geven betekenis aan hun wereld. Al spelend leren zij hun mogelijkheden en grenzen kennen. Als je niet helemaal lekker in je vel zit, kom je bij Ikaya letterlijk en figuurlijk in beweging. Het accent ligt dus niet op “praten over”.
In  spelsituaties kom je vanzelf, op een hele ‘natuurlijke’ manier in beweging en ervaar je hoe je reageert in verschillende situaties. Wat doe je als je vast loopt in je spel? Wat kan je anders doen, zodat er meer harmonie ontstaat?
Inzicht en succeservaringen maken dat je meer vanuit je kwaliteit kan leven. Vanuit een innerlijke veerkracht. Er ontstaat vertrouwen om op een ‘passende’ manier met jezelf en anderen om te gaan.

Werkwijze

Zelfvertrouwen gaat vaak hand in hand met onderliggende ‘problemen’.
Uitdagen & ondersteunen zijn daarom belangrijke facetten tijdens de individuele begeleiding. Er wordt gebruik gemaakt van  beweging en lichaamsbewustzijn  (naast mindfulness, Rots & Water, kinder-coaching, bal-a-vis-x).

Het kind wordt op een natuurlijke manier in beweging gebracht, met zowel dynamische oefeningen, als met sensorische en verstillende oefeningen. Op een speelse manier wordt gewerkt aan de vraag die er ligt (b.v. aandacht & concentratie, zelfvertrouwen, autonomie, zelfregulatie, grenzen herkennen).

Informatie voor de (aanvullende) verzekering

Registertherapeut SBLP
Lichaamsgerichte psychotherapie
RBVZ : 408181R
AGB code: 90-042652