Aangeboden leerkracht

Vakleerkracht ATB in het basisonderwijs aangeboden

Onze kinderen zijn ‘de mens van morgen’. Vandaar dat wij het vak ‘mens worden’ in het schoolcurriculum serieus nemen. ATB biedt een gestructureerd kader van waaruit bijgedragen wordt aan het ontwikkelen van “zelfkennis”.

ATB specialisten delen graag hun kennis en bekwaamheid.

– onze vakleerkrachten hebben een afgeronde PABO opleiding

– zij hebben alle vijf de ATB opleidingsblokken doorlopen

– geven het vak ATB van groep 1 tot en met 8

– salaris onderwijs schaal 10

– in principe gaat u een contract met ons aan van 1 schooljaar

– de groepsgrootte waarmee wij werken is maximaal 20/22 kinderen (of de klas in 2 en delen zodat de andere helft van de klas extra aandacht kan krijgen van de groepsleerkracht, bekostigd vanuit de extra gelden)

– vanuit connecties met Hogescholen zal is het waarschijnlijk dat er een stagiair aanwezig is bij de ATB lessen

– materialen nemen wij mee, de werkruimte moet voldoende bewegingsvrijheid bieden (liefst speelzaal)

– het is eventueel mogelijk het team te begeleiden

– opleiding tot ATB specialist mogelijk voor teamleden

Wij ATB specialisten beschikbaar in onderstaande regio’s

– Amersfoort

– Driebergen

– Zuid-Holland

– Overijssel

– Noord Brabant

Agenda