Groepsleerkracht aangeboden

Vakleerkracht ATB in het basisonderwijs aangeboden

‘Onderwijs is geen emmers vullen, maar een vuur ontsteken.’ Decennia lang wordt dit al geroepen door de ‘grote onderwijsvernieuwers’ en toch bestendigt de focus op de cognitieve ontwikkeling zich.

Onze kinderen zijn ‘de mens van morgen’. Vandaar dat wij het vak ‘mens worden’ in het schoolcurriculum serieus nemen.  ATB biedt een gestructureerd kader van waaruit bijgedragen wordt aan het ontwikkelen van “zelfkennis”.

Wij bieden ATB specialisten voor het onderwijs. Zij delen graag hun kennis en bekwaamheid.

– onze vakleerkrachten hebben een afgeronde PABO opleiding

– zij hebben alle vijf de ATB opleidingsblokken doorlopen

– geven het vak ATB van groep 1 tot en met 8

– salaris onderwijs schaal 11

– in principe gaat u een contract met ons aan van 1 schooljaar

– de groepsgrootte waarmee wij werken is maximaal 20 kinderen (klassen kunnen in 2 en gedeeld worden zodat de andere helft van de klas extra aandacht kan krijgen van de groepsleerkracht, bekostigd vanuit de extra gelden)

– vanuit connecties met Hogescholen zal er vaak een stagiair aanwezig zijn bij onze lessen

– materialen nemen wij mee, de werkruimte moet voldoende bewegingsvrijheid bieden (liefst speelzaal)

– het is eventueel mogelijk het team te begeleiden

– opleiding tot ATB specialist mogelijk voor teamleden

– aan deze pagina wordt nog gewerkt: meer volgt

Momenteel hebben wij ATB specialisten beschikbaar in onderstaande regio’s

– Amersfoort

– Driebergen

– Zuid-Holland

– Overijssel

– Noord Brabant

Agenda