ATB vakleerkracht?

Een vakleerkracht op school? Dat kan!
ATB lessen worden momenteel verzorgd van groep 1 tot en met groep 8. Altijd door een groepsbegeleider mét onderwijsbevoegdheid, tegen een schaal 11 tarief. Neem contact op met info@ikaya.nl over de mogelijkheden en voorwaarden.

Doel?

Het doel van ATB is het aanreiken van instrumenten zodat een kind, een jongvolwassene, zelfs een volwassene, zichzelf beter leert kennen. Jezelf beter kennen zorgt ervoor dat je beter in staat bent jezelf aan te sturen, vanuit een dieper en waarachtiger deel van jezelf. Het integrale karakter van ATB maakt dat het meer is dan een les van een uurtje. ATB gaat verder waar andere disciplines ophouden. Het zijn levenslessen die maken dat je al vanaf jonge leeftijd kan ‘spelen’ met de vraag: wie ben ik, wat is voor mij en de wereld om mij heen van belang? Vragen waarmee de meeste mensen pas op volwassen leeftijd in aanraking komen. Vragen die bijdragen aan het ontdekken van de kracht van zelfsturing!

Aandacht – Ontspanning – Zelfsturing en Zelfkennis

Aandacht, ontspanning en zelfkennis worden geleidelijk aan ontwikkeld en versterkt.  Het geeft je tools om je bewust te worden van je  eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Niet in de vorm van mentale concepten, maar ervaringen die lichamelijke ankerpunten creëren in het lichaam. Deze ankers worden referentiepunten voor het ontwikkelen van gezonde patronen. Daarmee vind je positieve manieren om met jezelf, met anderen en je omgeving om te gaan.

Hoe…

ATB maakt gebruik van oefeningen en ‘body felt sense’, die je helpen bij het ontwikkelen van een ontspannen manier van volgehouden aandacht, concentratie, zelfbewustzijn, zelfkennis en zelfregulatie. Oefeningen die tastbaar en toepasbaar zijn, omdat ze ervaren worden. Kinderen zetten hiermee de eerste stappen richting bewustwording. Stappen om de basis te leggen voor het vermogen om naar zichzelf, naar anderen en naar de wereld om hen heen te luisteren. Dit legt de basis voor het vermogen tot zelfregulering.

Volgehouden aandacht en executieve functies

Executieve functies worden getraind. Ook hier zijn het niet de mentale concepten of vooral een uitleg over de werking van deze functies, wat vaak training van de executieve functies genoemd wordt. Het  ‘werk’ bestaat voornamelijk uit ervaringen tijdens een oefeningen. Ze leren dat het fysieke voelen altijd samenhangt met mentale en emotionele gebieden.

Je kunt bijvoorbeeld ervaren hoe je je aandacht verdeelt tussen binnen- en buitenwereld, als je rondwandelt terwijl je een aluminium bord op een stok in balans houdt. Dit vraagt aandacht en innerlijke concentratie. Wat gebeurt er in je als je bord met veel lawaai op de grond valt? Of het bord van een ander? Bij de meeste mensen volgt een sterke reactie van ‘fout’ of  ‘goed doen’. Hoe ‘herpak’ je jezelf vervolgens om de opdracht te hervatten?

Dat…. noemen wij levenslessen! Dit is maar een klein voorbeeld. Ben je nieuwsgierig naar meer? Neem contact op voor een informatief gesprek.