Onderwijs trainingen

Alhoewel scholen de intentie hebben om bij te dragen aan het ontwikkelen van “zelfkennis”, is het zelden een vast onderdeel binnen het schoolcurriculum. Het wordt tijd dat daar verandering in komt!

Cognitie en zelfkennis

De roep om ‘balans’ in het onderwijsaanbod is steeds duidelijker hoorbaar. De gerichtheid op het efficiënt overdragen van cognitieve kennis en de meetbare resultaten is groot geworden. Een goede ontwikkeling! Echter leidt deze focus op leereffect ook tot disbalans. Onderwijs is nu eenmaal meer dan de meetbare kennis.

Menswording

Iedere school heeft de intentie bij te dragen aan het ontwikkelen van “zelfkennis”, maar worstelt met de uitvoering ervan. Bovendien krijgt het nauwelijks een plek als wezenlijk onderdeel van het school curriculum.  Vanuit deze leemte is Awareness Through the Body (ATB) al meer dan 25 jaar geleden ontstaan.

Visie

Als school of begeleider van een groep doe én wil je zoveel meer dan een cognitieve ontwikkeling! Er lijkt nauwelijks ruimte te zijn om jezelf de vraag te stellen welke diepgang bijvoorbeeld onderwijstrekker Luc Stevens met zijn “relatie, competentie en autonomie” binnen je school heeft. Of welke gevolgen je verbindt aan het citaat van een andere toonaangevende onderwijs filosoof Gert Biesta in het schoolwerkplan: “mens worden in relatie tot jezelf,  de ander en de omgeving”? De visies van Stevens en Biesta worden breed gedragen in het onderwijsveld, maar omvatten leerstof overstijgende gebieden. Dat leidt tot doelen die niet empirisch meetbaar zijn, maar wel een essentiële bijdrage hebben aan de persoonlijke ontwikkeling. Een visie die vraagt om het jezelf leren kennen, het ontwikkelen van zelfreflectie van waaruit zelfsturing mogelijk wordt.