Ademspel

 

Ademspel is een ervaringsgerichte dag waarin je met behulp van speelse en rustige ATB oefeningen op zoek gaat naar de essentie van het ademen. Oefeningen waarin je het natuurlijke verloop van de adem observeert, maar ook oefeningen om de adem op een ontspannen manier te sturen.

Vertrouwd raken met het begrip ‘ademen’ is op jonge leeftijd (vanaf vier tot en met zes jaar) niets anders dan spelen met de adem. Door op een speelse manier gebruik te maken van je adem volgt er een besef wat in – en uitademen eigenlijk is. Alleen het woord ‘inademen’ of ‘uitademen’, zegt jonge kinderen niets. Het krijgt pas betekenis als ze aan den lijve gaan ervaren wát ademen is. Naarmate kinderen ouder worden kan er steeds meer verdieping en bewustwording over het ademen plaatsvinden. Langzaam kunnen ze groeien naar ‘meesterschap’ over de adem. Naast de adem heeft ook ontspanning een belangrijke plek in de training.