Zakelijk

Zakelijk

Karin van der Plas is lid van  beroepsvereniging SBLP. Individuele sessies worden vergoed vanuit de aanvullende ziektekosten verzekering (valt onder alternatieve geneeswijzen, gaat niet van eigen risico af).

Informatie voor de verzekering

Registertherapeut SBLP
Lichaamsgerichte psychotherapie
BTW NL075190151B01
AGB code: 90-042652
RBCZ code: 808175R

Adres gegevens

Praktijk Ikaya

Weteringpad 7
3762 EN Soest
Klik hier voor route via google maps

Tarief volwassenen

Tarief  € 65,00 per uur. Een sessie duurt een uur tot vijf kwartier. De duur van een sessie bespreken we vooraf.

Tarief kinderpraktijk

Tarief kinderpraktijk: 62,50 per uur (inclusief BTW)

Tarief remedial teaching

Remedial teaching is uitgesloten van BTW.

Korte telefonische intake: maximaal tien minuten is gratis

Remedial teaching per uur: € 45,00

 

Algemeen

 • Het standaard uurtarief is van toepassing op al de voorkomende werkzaamheden (onderzoek, een diagnostisch gesprek, externe contacten, telefonisch contact, het opstellen van een handelingsplan).
 • Afspraken graag maximaal 24 uur vooraf afzeggen. Binnen de 24 uur worden de kosten in rekening gebracht.
 • Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is mogelijk voor Kinderpraktijk
 • Locatie Weteringpad 7 te Soest
 • In de camper bij de bibliotheek
 • Scholen:  minimaal 2 uur aaneengesloten op locatie, eventueel is werkruimte beschikbaar in eigen camper
Ikaya lid van RBCZ

Privacy verklaring

Persoonsgegevens

Wij vinden een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens belangrijk. In deze privacy verklaring lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verwerken omdat je gebruik maakt van onze website en aanverwante dienstverlening.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Indien je onze website bezoekt en/of je inschrijft voor de nieuwsbrief via onze website en/of contact met ons opneemt via het contactformulier:

  • Je IP-adres;
  • Naam;
  • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Overige persoonsgegevens die je ons actief verstrekt bijvoorbeeld omdat je dit invult in het contact/opgave formulier.

Je bent niet verplicht je telefoonnummer of volledige naam in te vullen. De betreffende gegevens zijn geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van de geldende privacywetgeving.

Indien je deelneemt aan een training-individuele sessie hebben wij onderstaande gegevens nodig:

 

 • Naam (evt.noodzakelijk voor certificering);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens voor de betaling en factuur.
 • Gegevens over je gezondheid die jij voor ons van belang acht mbt je deelname aan een training

 

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken zonder ouderlijke toestemming. Controle hierop vergt echter onevenredige inspanning. Tevens hebben wij niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verwerken daarom verzoeken wij je om geen persoonsgegevens toe te sturen die niet van belang zijn voor het volgen van een training.

 

Doel

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht (apparaat type en browser);
 • Om je onze nieuwsbrief toe te zenden;
 • Om het mogelijk voor je te maken deel te nemen aan onze activiteiten;
 • Om een certificaat te kunnen verstrekken

In voorkomende gevallen vragen wij je uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde (commerciële) belangen, namelijk om onze (potentiële) klanten zo goed mogelijke aanbiedingen te doen. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens (om bovenstaande doelen te realiseren) niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij een wettelijke verplichting ons verplicht om de persoonsgegevens langer te bewaren

 

Indien je onze website bezoekt Worden geen persoonlijke gegevens verzameld
Indien je contact met ons opneemt via het contactformulier Maximaal 2,5 jaar na de afhandeling van je vraag en/of verzoek
Jezelf inschrijven voor de nieuwsbrief Totdat je jezelf uitschrijft
Indien je deelneemt aan een training Maximaal 2,5 jaar
Indien je een betaling verricht Maximaal 7 jaar (wettelijk verplicht)
Indien je individuele sessies ontvangt Maximaal 20 jaar zoals wettelijk verplicht (ingaande op het 18e levensjaar)

 

Delen van gegevens met derden

Wij verkopen of delen persoonsgegevens niet aan derden. Echter, wij delen persoonsgegevens wel met derden om de bovengenoemde doelen te bereiken. Jouw persoonsgegevens worden mogelijk gedeeld met:

 • Onze webhosting partners voor het veilig verzamelen van de gegevens;
 • Indien je deelneemt aan een training vul je het aanmeldingsformulier in;
 • We gebruiken Google servers voor email. Google slaat gegevens mogelijk in de VS op, zij voldoen echter aan de Europese AVG wetgeving;

 

Jouw rechten

Indien jouw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heb je het recht:

 • jouw persoonsgegevens in te zien;
 • jouw persoonsgegevens te wijzigen;
 • jouw persoonsgegevens te verwijderen;
 • jouw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;
 • de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken;
 • om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens;

Een verzoek ter uitoefening van privacyrechten kun je richten aan info@ikaya.nl . Op je verzoek wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, gereageerd. Mocht je niet tevreden zijn over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies

Wij gebruiken op onze website uitsluitend functionele cookies, cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website.

Voor meer informatie over de YouTube privacy en cookies zie:
https://policies.google.com/privacy/key-terms?hl=en&gl=uk#toc-terms-cookie

 

Minderjarigen

Voor behandeling van een minderjarige cliënt ( die jonger is dan 16 jaar), is schriftelijke toestemming van beide ouders noodzakelijk. 
Ouders jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Zij hebben recht op informatie en inzage in het dossier.
Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde cliëntenrechten niet in het belang is van de cliënt.
 Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Klacht- en tuchtrecht

Klachten ontstaan meestal door onjuiste communicatie. Vandaar dat ik je uitnodig om allereerst samen in gesprek te gaan in de verwachting dit samen op te lossen.

De  WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) heb ik geregeld bij CAM COOP.

 

 

Bij klachten volg ik onderstaande procedure

 1. Meld de klacht aan mij (mondeling of telefonisch)
 2. Omschrijf de klacht en stuur deze per email naar info@ikaya.nl
 3. Je klacht wordt in behandeling genomen (binnen 3 dagen ontvang je een reactie)
 4. Binnen 10 dagen wordt de klacht besproken en afgehandeld.
 5. Ik, de borgverlener,  zal indien gegrond, je klacht als leerpunt inbrengen tijdens intervisie met collega’s
 6. Indien nodig ik je uit voor een gesprek, waarin mogelijke oplossingen besproken worden.
 7. Klachten worden strikt persoonlijk behandeld (maximaal vijf jaar digitaal gearchiveerd).
 8. Is het probleem te ernstig of durf je mij niet aan te spreken over wat je dwars zit, dan kan je contact opnemen met de beroepsorganisatie de SBLP  Beroepsorganisaties zien erop toe dat de aangesloten leden hun beroep overeenkomstig de Code Ethiek en Gedrag uitoefenen.

 

Lid zijn van een beroepsorganisatie betekent o.a.:

 • Een afgeronde beroepsopleiding
 • Bijscholing en intercollegiale toetsing
 • Een verzorgde en goed bereikbare praktijkruimte
 • Een goede waarnemingsregeling
 • Berichtgeving aan de huisarts indien nodig

 

Meer informatie?

Vragen over deze procedure ? Neem gerust contact op: 06-3744 6469 of via info@ikaya.nl