Remedial Teaching sociaal emotioneel

Sociaal emotionele ontwikkeling

Tijdens begeleiding op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling ligt de focus altijd op de positieve capaciteiten van het kind. Positieve factoren en veerkracht helpen hem / haar zo goed mogelijk met het probleem om te gaan.

Zowel de groepstrainingen als de individuele begeleiding worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvulllende verzekering.

Mogelijkheden

Een faalangsttraining wordt georganiseerd als er voldoende deelnemers zijn. Gewerkt wordt met oefeningen uit verschillende sociale vaardigheidstrainingen en ATB.

Een andere mogelijkheid is de training Rots en Water, die een effectieve bijdrage levert aan weerbaarheid en de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

Drie keer per jaar wordt er een Aandachttraining voor kinderen georganiseerd. Voor meer informatie – klik hier

Ondersteuning op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling is ook mogelijk als Individuele Begeleiding Kinderen.