Remedial Teaching leesproblemen

Behandeling leesproblemen

Leesproblemen kunnen liggen op het gebied van begrijpend of technisch lezen. Als het herkennen van de koppelingen tussen klanken en letters moeizaam verloopt, stagneert het automatisch herkennen van woorden. Het leestempo blijft onder het gemiddelde leesniveau. Ondersteuning kan er voor zorgen dat de achterstand ingehaald wordt, of op zijn minst niet verder oploopt.

Basisscholen volgen protocollen waarin beschreven staat hoe de kinderen met lees- en spellingproblemen te ondersteunen. Als een kind ondanks externe ondersteuning niet of nauwelijks vooruit gaat, is er mogelijk sprake van dyslexie.