Remedial Teaching Soest Coranavirus

Kinderpraktijk en remedial teaching Soest Corona virus

Corona virus
Thuis aan de slag met extra ondersteuning van Praktijk Ikaya?

Maat werk voor uw kind(eren)

  • moeite verschillen tussen bepaalde klanken te horen (eu, u en ui, b-d)
  • klanken worden niet in juiste volgorde geplaatst zetten (zoals dorp/drop)
  • moeilijk onthouden en inprenten van reeksen (tafels of de spellingregels)
  • het leestempo is traag
  • spellend lezen en/of radend lezen