Remedial Teaching behandeling dyslexie

Behandeling dyslexie – RT Soest

Dyslexie?
Door een gestructureerde aanpak wordt allereerst de basis versterkt. Op het gebied van letterherkenning, klankcombinaties en woordherkenning worden hiaten opgespoord. Vervolgens komen deze opnieuw aan bod.

Een aantal opvallende kenmerken van dyslexie:

  • moeite verschillen tussen bepaalde klanken te horen (eu, u en ui, b-d)
  • klanken worden niet in juiste volgorde geplaatst zetten (zoals dorp/drop)
  • moeilijk onthouden en inprenten van reeksen (tafels of de spellingregels)
  • het leestempo is traag
  • spellend lezen en/of radend lezen