Lichaamsgerichte begeleiding – therapie Soest

Individuele begeleiding als….

  • er gebieden zijn waarin je vast loopt
  • de omstandigheden het uiterste van je vragen
  • je een nieuwe stap in je ontwikkeling wilt zetten

 

Er zijn momenten in het leven die je bijna dwingen een pas op de plaats te maken! Een pas op de plaats om zélf te onderzoeken hoe je meer balans in je leven brengt! Om keuzes te maken waardoor het leven in overeenstemming komt met hoe jij het hebben wilt. Ook al is het zelfonderzoek, soms is het behulpzaam als iemand  van buitenaf met je meekijkt.

Bewustwording

Zelf-onderzoek is voor mij niet alleen praten en redeneren. Daar zijn we meestal  goed in! Centraal in mijn benadering  staat bewustwording. Bewustwording van en samenhang tussen lichamelijke, emotionele en  mentale beleving. Vanuit het perspectief hier meer balans in te brengen. Vandaar lichaamsgerichte begeleiding: het lichamelijke aspect is onlosmakelijk verbonden met de psyche, met  menselijk functioneren en disfunctioneren

Mijn werk….

Een combinatie van lichaamsgerichte oefeningen, adem en gesprekken gericht op zelfonderzoek! Vanuit een medisch model gezien is therapie gericht op wat ‘fout’ gaat. Mijn visie is gericht op  hoe je wat al wél werkt, kan integreren in dat wat stroef loopt. Zelfregulering en vertrouwen op je innerlijke bronnen neemt hierbij een belangrijke plek in.

Kinderen

Voor begeleiding/coaching van kinderen zie  Kinderpraktijk

Informatie voor de verzekering

Registertherapeut SBLP (voorheen NVPIT)
Lichaamsgerichte psychotherapie
RBNG-RTNG: 408181R
AGB code: 90-042652