Awareness Through the Body

Awareness Through the Body

De weg naar zelfkennis begint bij het lichaam!

Awareness Through the Body (ATB) is een uniek programma, ontworpen door Aloka Marti & Joan Sala. Een uitgebreid pakket sensorische, verstillende en dynamische oefeningen om het innerlijk waarnemingsvermogen te vergroten.

Aandacht, ontspanning en zelfkennis worden geleidelijk aan ontwikkeld en versterkt. Bijzonder aan deze manier van werken is dat het zowel kinderen als volwassenen gereedschappen biedt om zich bewust te worden van hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

Kennismaken?

Welkom tijdens een introductie training ATB 1, of een informatieavond.

Aandacht – Ontspanning – Zelfkennis

Locatie: Baarn
Datum: 25 – 26 januari 2020

Locatie: Gent, België
Datum: volgt in maart

ATB Ademspel

Bijscholing speels ademen met kinderen

Een dag waarop we vooral ‘spelen’ met de ademhaling!
Hoe kun je kinderen op een ‘luchtige’ manier bewust maken van de ademhaling?

Locatie: Baarn
Datum: 28 maart 2020

ATB Yoga Nidra voor kinderen, teacher training

Lees hier meer over deze bijscholingsdag.

Locatie: Baarn of Driebergen
Data:  11 januari 2020

Locatie: Groningen
Data:  14 maart 2020

Informatieavond

Je bent van harte welkom op de informatieavond over Awareness Through the Body:  2 september en eind janauri 2020